GŁÓWNA O NAS WYDARZENIA KATECHEZY
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM MSZA O UZDROWIENIE ŚWIADECTWA SKRZYNKA INTENCJI
HARMONOGRAM SPOTKAŃ MODLITWA WSTAWIENNICZA FORMACJA MŁODZIEŻ
Modlitwa wstawiennicza PDF Drukuj Email

Dzieje Apostolskie w trzecim rozdziale opisują historię mężczyzny, który nie chodził od urodzenia. Przynoszono tego człowieka codziennie przed świątynię, kładziono go przy bramie, aby mógł prosić wchodzących o jałmużnę.

Pewnego dnia Piotr i Jan wchodzili do świątyni, by się modlić. Ów mężczyzna poprosił ich o jałmużnę. Wtedy Piotr powiedział do niego - patrzącego na nich z nadzieją: ,,Nie mam srebra ani złota. Daję ci jednak to, co posiadam. W imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, wstań i chodź”( Dz 3, 6 ). Piotr wziął go za rękę, a ten zerwał się, stanął na nogach i zaczął chodzić. Wszyscy, którzy to widzieli wielbili Boga.

Co zrobił Piotr? Wstawił się za tym człowiekiem w imię Jezusa do Boga, podzielił się z nim tym, co miał: swoją wiarą w Jezusa, w Jego miłość, w Jego moc. Wszystko, co się wydarzyło było oddaniem chwały, nie Piotrowi, ale Bogu, działającemu z mocą przez Piotra.

Jezus posyłając uczniów dał im władzę, ,,Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16, 20). Także my, współcześni chrześcijanie jesteśmy obdarzeni tą samą mocą, która jest w imieniu Jezus. Tak jak Piotr jesteśmy zaproszeni i zobowiązani do tego, abyśmy dawali innym i dzielili się tym, co otrzymaliśmy od Pana. My również, możemy i powinniśmy wstawiać się do Boga przez Jezusa, za innych ludzi.

Święty Paweł zachęca nas ,,(…) aby zanoszono modlitwy, błagania, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi(…) abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, w wielkiej pobożności i z godnością. Jest to dobre i miłe w oczach Boga(…)” (1Tm 2, 1-3).
Do Filipian św. Paweł napisał: ,,O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem.” (Flp 4, 6). Do chrześcijan w Efezie zwraca się z prośbą: ,,Przy każdej okazji módlcie się w Duchu, zanosząc prośby i błagania. W tym celu wytrwale czuwajcie na modlitwie za wszystkich świętych i za mnie(…)” (Ef 6, 18).

Mamy więc wstawiać się do Boga jedni za drugich, z miłością i troską o drugiego człowieka. Kiedy więc jedna osoba prosi inną osobę lub osoby o modlitwę, to ta ich modlitwa nazywana jest modlitwą wstawienniczą. Może ona odbywać się w ten sposób: proszę kogoś o modlitwę i ta osoba, tam gdzie jest, wtedy kiedy ma czas, w dowolny sposób modli się za mnie. Na pewno znamy taki rodzaj modlitwy wstawienniczej z własnej praktyki. Praktykowane są np: skrzynki intencji, gdzie można podać swoją intencję i są osoby, które w tej intencji będą się wstawiały do Pana Boga.

W naszej wspólnocie praktykujemy jeszcze inny rodzaj modlitwy wstawienniczej. Polega on na tym, że osoba prosząca o modlitwę spotyka się z osobami mającymi się za nią modlić.  W czasie tego spotkania modlą się razem za osobą proszącą o pomoc modlitewną, która na początku spotkania mówi o tym, z czym przychodzi. Osoby podejmujące posługę tej modlitwy mają doświadczenie, są wyznaczone przez lidera wspólnoty, służą w czasie modlitwy darami, jakie otrzymali od Ducha Świętego do tej posługi. Tą formą modlitwy pragniemy służyć tym wszystkim, którzy tego chcą. Można się zgłosić i o taką modlitwę prosić.

W Mk 2, 1 -12 możemy przeczytać historię człowieka sparaliżowanego, którego przyniosło do Jezusa czterech mężczyzn. Jezus widząc ich wiarę, uzdrowił tego człowieka i odszedł on do domu niosąc swoje łoże, wolny od grzechów i choroby. Modlitwa wstawiennicza to takie przyniesienie z wiarą, konkretnej osoby do Jezusa, przez osoby modlące się. Warto jest z takiej posługi korzystać i pozwolić przynieść siebie innym do Pana.

Ks. Krzysztof

 

Nasza wspólnota posługuje modlitwą wstawienniczą. Osoby które chcą skorzystać z takiej modlitwy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 663 315 053 (codziennie, za wyjątkiem środy, po godz. 19:00).