GŁÓWNA O NAS WYDARZENIA KATECHEZY
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM MSZA O UZDROWIENIE ŚWIADECTWA SKRZYNKA INTENCJI
HARMONOGRAM SPOTKAŃ MODLITWA WSTAWIENNICZA FORMACJA MŁODZIEŻ
Odnowa w Duchu Świętym PDF Drukuj Email

Wiara człowieka, jego relacja z Bogiem, jego modlitwa, praktyki religijne, relacje z ludźmi, mogą stać się martwe, puste, tylko  czysto zewnętrzne i nie dające żadnej radości. Serce człowieka, może stać się pustynią i takim powoli może stawać się jego codzienne życie. Może w tej codzienności zagościć lęk, niepokój, brak sensu życia, brak widzenia jakiegokolwiek rozwiązania problemów i poczucie całkowitej bezradności.

Powoli rodzi się wówczas przekonanie, że już nikt i nic nie pomoże. Tak już musi być, trzeba męczyć się ze sobą i swoim życiem.

Czy rzeczywiście tak musi być? Czy naprawdę nie da się nic zrobić? Gdyby można było urodzić się jeszcze raz, zacząć wszystko od nowa? Tak -  wtedy, byłaby szansa i nadzieja na odmianę tego wszystkiego.

Kiedyś pewien człowiek o imieniu Nikodem przyszedł w nocy do Jezusa, aby z Nim porozmawiać i usłyszał słowa: ,, Żaden człowiek nie może zobaczyć królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo”[1].

Jezus mówi, że  jest  możliwość ponownego narodzenia się.  Nikodem, słysząc słowa Jezusa powiedział: ,, Czy jest możliwe, aby człowiek, który jest starcem, narodził się powtórnie? To przecież niemożliwe, aby znalazł się jeszcze raz w łonie swej matki, a następnie się narodził?”[2].

Dalsza część tego dialogu,  rozwiewa jednak wszelkie wątpliwości, co do możliwości ponownego narodzenia się. Jezus mówi do Nikodema: ,, Uroczyście zapewniam cię: Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”[3]. Jezus mówiąc o ponownym narodzeniu się, ma na myśli narodzenie się z wody i Ducha.

Kiedy myślę o tym czym jest Odnowa w Duchu Świętym,  właśnie w tej rozmowie Jezusa z Nikodemem  znajduję odpowiedź. Jest ona przeżyciem i doświadczeniem tego, jak realizują się słowa Jezusa powiedziane do Nikodema, że trzeba na nowo narodzić  się z Ducha.

Odnowa w Duchu Świętym, jak mówi sama nazwa,  jest  narodzeniem się,  konkretnej osoby na nowo w swoim życiu, które dokonuje się  mocą  Ducha Świętego. Bóg działając mocą Ducha Świętego, na którego dana osoba otwiera swoje serce,  odnawia i przemienia  całe jej życie.

Dokonuje się to, podczas słuchanie Słowa Bożego, modlitwy uwielbienia Boga i przyzywania Ducha Świętego. Osoby doświadczają wówczas, przyjścia Boga w mocy Ducha Świętego.

Ojciec Raniero Cantalamessa, porównuje to do fali oceanu, która zalewa człowieka stojącego na brzegu i porywa go. Ta fala, to miłość Boża, która zalewa serce i duszę człowieka. Człowiek zostaje przepełniony, wypełniony miłością Boga i to go całkowicie odnawia. Duch Święty jest tą miłością Ojca i Syna, która przepełnia człowieka.

W codziennym życiu, znakami tego odrodzenia się, są: pragnienie modlitwy; odkrywanie  żywego Boga   miłującego i wchodzącego w żywy realny osobisty kontakt z człowiekiem; odkrycie Biblii jako żywej księgi, w której Bóg mówi do człowieka; przemiana relacji z ludźmi; odnowienie łask otrzymanych sakramentów; otwarcie się na dary Ducha Świętego.[1] J 3, 3.

[2] J 3, 4.

 

strony: 1 - 2