GŁÓWNA O NAS WYDARZENIA KATECHEZY
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM MSZA O UZDROWIENIE ŚWIADECTWA SKRZYNKA INTENCJI
HARMONOGRAM SPOTKAŃ MODLITWA WSTAWIENNICZA FORMACJA MŁODZIEŻ
Odnowa w Duchu Świętym PDF Drukuj Email

Człowiek dalej jest tą samą osobą, dalej w tym samym miejscu mieszka i pracuje, żyje z tymi samymi ludźmi. Odkrywa jednak, że zaczyna inaczej patrzeć, myśleć, staje się kimś nowym. To duchowe doświadczenie, przekładające się na konkrety życia danej osoby, to odnowa w  Duchu Świętym.

Odnowa w Duchu Świętym,  jest również postrzegana jako jeden z nowych ruchów religijnych, które pojawiły się w Kościele Katolickim. Różni się jednak od innych ruchów.  Nie ma,  jak większość ruchów jednego lub grupy założycieli; nie ma listy członków[1].  Nie jest ona jednolitym ruchem o zasięgu światowym, tworzy ją zespół osób i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależnych i o różnorodnie  rozłożonych akcentach, których łączy wspólne doświadczenie określane jako chrzest w Duchu Świętym.[2]

Członkowie Odnowy w Duchu Świętym stawiają sobie te same cele; pragną oddać swe życie Jezusowi, jako jedynemu Panu i Zbawicielowi; pragną w sposób świadomy i wolny przyjąć napełnienie Duchem Świętym, który rozlewa w sercach wierzących miłość Bożą i ubogaca ich darami charyzmatycznymi dla dobra całej wspólnoty Kościoła.[3]

Błogosławiony Jan Paweł II, podczas audiencji dla Rady ICCRO[4]powiedział o Odnowie w Duchu Świętym: ,, pragnę połączyć się z wami w dziękczynnym wysławianiu Boga za tak wiele owoców, które wydała ona w życiu Kościoła. Pojawienie się Odnowy, które nastąpiło po II Soborze watykańskim, było szczególnym darem Ducha Świętego dla Kościoła. Był to znak pragnienia ze strony wielu katolików , by przeżywać pełniej swą godność ludzi ochrzczonych oraz swe powołanie jako przybranych synów i córek Ojca, aby poznać odkupiającą moc Chrystusa, naszego Zbawiciela poprzez bardziej intensywne przeżywanie indywidualnej i wspólnotowej modlitwy, by czerpać z nauczania Pisma świętego, czytając je w tym samym Duchu, który natchnął jego autorów. Z całą pewnością jednym z najważniejszych efektów tego duchowego przebudzenia był wzrost pragnienia świętości ,które jest widoczne w życiu poszczególnych osób oraz całego Kościoła”.[5]

ks. Krzysztof


[1] Por. Ks. Wojciech Nowacki, Odnowa charyzmatyczna wskazania teologiczne i duszpasterskie, w: I Dokument z Malines, s. 7.

[2] Por. Tamże.

[3] Por. Tamże.

[4] Międzynarodowe Służby Odnowy w Duchu Świętym, mające siedzibę przy Watykanie

[5] Jan Paweł II, Przemówienie podczas audiencji dla Rady ICCRO, Rzym 1991.

 

strony: 1 - 2